Network Menu

SWEA i korthet

SWEA InternationalSWEA tjej copie

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.

SWEA har idag ca 7 500 medlemmar i 75 lokalavdelningar i 34 länder på 5 kontinenter. SWEAs avdelningar är uppdelade i 7 regioner och varje region har en Regionstyrelse.

Föreningen startades i Los Angeles 1979 och föreningens grundare heter Agneta Nilsson. SWEAs internationella ordförande heter Margaret Sikkens Ahlqvist.

SWEA Paris

Genom SWEA Paris knyter du nya kontakter, såväl sociala som professionella. Du får massor med tillfällen att gå på föreläsningar, nätverksluncher, stormöten, delta i guidade besök i Paris med omnejd (se rubrik Program). Du kan skriva in dig i någon intressegrupp (se rubrik Intressegrupp).

 

Lite av SWEA Paris historia: Hösten 1987 bestämde sig en entusiastisk grupp kvinnor i Paris för att starta ett SWEA chapter.
Redan från början var det ett hundratal som ville vara med och sedan har medlemsantalet varit uppe i så mycket som 300 för att nu ligga runt 70 personer.

SWEA Paris första ordförande och eldsjäl var 
Monica Bolling (ordf. 1987-1990).
 Hon efterträddes av 
Ingela Henriksson 1991-1992, 
Aivi Pertel Torres 1993-1995, 
Birgitta Heikka Royère 1996-1997, 
Anitha Glimstedt 1998-1999,
 Gunilla Öhrn 2000-2001,
 Monica Hallworth 2002-2004,
 Kerstin Karlsson 2004-2005, Ann Winstanley 2005-2007, Gunnela Edelstam 2007, Susanna Salzedo 2007-2009, Ann-Sofie Cleverstam-Wikström 2010-2015, Hélène Mjörndal 2016-

VÄLKOMMEN ATT SKRIVA IN DIG UNDER RUBRIKEN “BLI MEDLEM”