Network Menu

Museigruppen

Våren 2020

Vi hoppas få många anmälningar till Museigruppen även i vår !
Tack vare medlemmarna kan vi behålla vår trevliga och kunniga guide
Danielle Doré-Petit. Dessutom slipper vi köa! Medlemskostnaden är 50 € (guidekostnad) förvårens fyra besök. För dem som inte är med i museigruppen är guidekostnaden 15 € per besök. Notera att inträde och avgift för hörlurar tillkommer
vid varje besök. Skriv in dig genom att skicka en check på 50 € (utställd på SWEA)
till Margaretha Johnsson (18 av. du Général de Gaulle, 92170 Vanves).

Vårens museigruppsprogram omfattar följande besök :
onsdag 29 januari 12.00 : Musée d’art moderne de Paris ;
fredag 3 avril 14h15 : Chagall, Modigliani, Soutine, Musée du Judaïsme ;
onsdag 29 avril 15h15 : Turner, Musée Jacquemart-André ;
onsdag den 27 maj kl. 14.45 : Matisse, Centre Pompidou.

Välkomna till museigruppen!