Network Menu

Nya styrelseledamöter

Nya ledamöter till det viktiga och givande styrelse-arbetet behövs! Hör av er till oss i styrelsen med din anmälan snarast! Som ni säkert förstår kommer SWEA Paris inte att kunna fortsätta utan förnyelse av styrelsemedlemmar.

Vill vi ha SWEA Paris? Förhoppningsvis är svaret JA!

Ställ upp med gott humör och ge SWEA Paris lite av din tid, du får så mycket tillbaka.

Hör av dig till paris(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Välkommen!