Network Menu

Förmåner

Som medlem i SWEA Paris kan du delta i alla våra aktiviteter och får lätt tillgång till ett stort, aktivt nätverk.
Information om våra aktiviteter hittar du här på SWEA Paris hemsida under menyn Aktiviteter. Som medlem får du regelbundet e-mail om våra program. Våra aktiviteter är väldigt varierande och vi träffas flera gånger i månaden. Under nätverksträffarna får du tillfälla att knyta nya kontakter.
Andra medlemsförmåner:

SWEA Paris matrikel (med namn & adresser till övriga medlemmar)
SWEA Forum (SWEA Internationals tidning)
Delta på alla SWEA Paris aktiviteter
Automatiskt medlem i SWEA International
Tillgång till hela SWEAs nätverk i världen